Om NSR Kontakt Nyttig Kunder Kurs ISPS-kurs (ekstern)
 


Om NSR:


 
Norsk SikkerhetsRevisjon (NSR) ble stiftet den 1. november 2001, som et enkeltmannsforetak, av daglig leder Tor Arne Moe. Tor Arne har lang erfaring fra Forsvaret og Sikkerhetsstaben (nå Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) og fikk raskt oppdrag fra næringslivet, bl.a. fra Oljeindustriens Landsforening.

I oktober 2003 ble vi som en av de fire første organisasjonene godkjent som Recognized Security Organization av Kystdirektoratet. I løpet av 2003/2004 har vi utført sårbarhetsvurderinger og utarbeidet securityplaner for over 100 havneanlegg (ISPS-terminaler) langs hele den norske kysten.

Etter å ha implementert ISPS-koden hos en rekke havner, så vi raskt et behov for en smidig måte å tilfredsstille ISPS-kodens krav til opplæring. Vi arbeider i dag mye med å utvikle interaktive, pc-baserte kurs for ansatte i og leverandører til ISPS-terminaler (E-læring).

NSR er et firma med få fast ansatte. Ressurser og kompetanse utover de vi har selv skal hentes i et etablert nettverk:

  • Ressursruppen består av frittstående sikkerhetskonsulenter med erfaring fra sikkerhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt.
  • Referansegruppen består av fem personer i viktige sikkerhetsrelaterte stillinger i næringslivet, i offentlig sektor og ved NTNU.
  • Teknisk bistand til NSR er aktuelt i prosjekter der detaljerte sårbarhetsvurderinger eller utredning av tekniske løsninger, er nødvendig. Avtaler er inngått med:

    - Forsvarsbygg, Rådgivningsdivisjonen
    - Advanced Information Security (AIS)
    - Boxer Technologies AS

Dette kvalitetssikrer utførelsen av oppdrag og gjør at kapasiteten kan økes effektivt ved behov.