Kurs:

 

PFSO-kurs:

Vi holder kurs for Securitysjefer(PFSO) og folk som skal vikariere som securitysjef med jevne mellomrom. Ta kontakt med oss på post@sikkerhetsrevisjon.no for mer informasjon.


ISPS-kurs på PC - ”E-læring”

Hva er det?

 • Norsk SikkerhetsRevisjon har utviklet et PC-basert kurs i de nye sikkerhetskravene for havner etter FN / IMO regelverket ISPS-koden.
 • Kurset gir den informasjon som alt personell i ISPS-sertifiserte terminaler må ha etter kravene i ISPS-koden. Securitysjefene (PFSO) må fortsatt ta et kurs over 2-3 dager.

Hvordan gjøres dette?

 • Kurset er lagt inn på en CD og tar i bruk ”interaktiv” teknikk. Det betyr at man går igjennom programmet i sitt eget tempo og besvarer til slutt noen spørsmål for å bekrefte at det viktigste er forstått.
 • Kurset kan legges inn på en eller flere PC-er (”kurs-stasjoner”).
 • Det er mulig å få tilgang til kurset via internett. Tilgang gis av NSR.

Hva er fordelene?

 • Settes som krav før personell får adgangstillatelse. ”Ryddig” system.
 • Lite tidsforbruk for security-personell i forhold til muntlig brief.
 • Automatisk registrering av hvem som har tatt kurset.
 • Sikrer at informasjonen er forstått. Ingen ”sover i timen”.

Hva koster det?

 • CD-ene distribueres med rett til ulikt antall kurs (priser eks.mva):

25 kurs kr 5.000,-
60 kurs kr 10.000,-
130 kurs kr 20.000,-

 • Tilgang via internett koster kr 260,- pr kurs

Mer informasjon?

Kontakt Kaare Helle 99 50 07 50 / post@sikkerhetsrevisjon.no for tilgang til ”demo” på internet.

Kurset er tatt i bruk i 20 terminaler pr medio januar.

Noen steder har vi lagt inn informasjon knyttet til security i den enkelte terminal og i tillegg bedriftens HMS-bestemmelser.

For å ta det generelle ISPS-kurset over internett, trykk på ISPS-kurs oppe i høyre hjørne. ( Du må ha fått tildelt brukernavn og passord av NSR.