Om NSR Kontakt Nyttig Kunder Kurs ISPS-kurs (ekstern)


Velkommen til Norsk SikkerhetsRevisjon

 

Norsk Sikkerhetsrevisjon (NSR) leverer tjenester til virksomheter der security er av stor betydning.
Leveransen kan bestå av:
- gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser
- etablering av konsept for ledelse og administrasjon av sikkerhetsarbeidet
- iverksetting av sikkerhetstiltak
- gjennomføring sikkerhetsrevisjon
- kompetanseutvikling

Rammebetingelsen for leveransen kan være:
- norske lover og forskifter
- internasjonale avtaler og standarder
- avtaler med andre virksomheter
- virksomhetens egen vurderinger av beskyttelsesverdige objekter og informasjon
- virksomhetens behov for å beskytte personell

NSR er til enhver tid oppdatert på alle relevante regler og standarder.
Målet er å tilrettelegge for at virksomhetene kan implementere sikkerhetstiltak på den mest effektive måten. Tjenester fra NSR leveres alltid til lavest mulig kostnad og med høyest mulig kvalitet.